HOMELEERKRACHTEVALUATIE • INZET VAN FLITSBEZOEKEN

Inzet van flitsbezoeken

Met betrekking tot de formele leerkrachtevaluatieprocedure zoals voorgeschreven door het decreet rechtspositie, ziet de directeur deze flitsbezoeken en het daaropvolgend gesprek als een voorloper van een meer uitgebreid functioneringsgesprek dat dan wel ingebed zit in de vierjarige evaluatiecyclus, waarbij hij de nadruk legt op loopbaanbegeleiding van de leerkrachten.

Reflectievragen

  • Waarop wil je als school zicht krijgen via leerkrachtevaluatie?
  • Op welke manier wordt leerkrachtevaluatie vormgegeven op jullie school?
  • In welke mate wordt er tijdens leerkrachtevaluatie rekening gehouden met de strategische planning van de school?
  • In welke mate wordt er tijdens leerkrachtevaluatie rekening gehouden met de individuele noden van de leerkrachten?
  • Wat is de meerwaarde van flitsbezoeken op jullie school?

Randvoorwaarden

  • De directeur vertoont onderwijskundig leiderschap dat wordt gekenmerkt door een sterke onderwijskundige sturing en een ondersteuning van het team. Concreet maakt de directeur hier tijd voor en heeft de directeur aandacht voor de opvolging van de klaspraktijk.
  • Flitsbezoeken worden geleidelijk ingevoerd. Er wordt bijvoorbeeld gestart met flitsbezoeken bij vrijwillige leerkrachten, die vervolgens hun enthousiasme hierover naar de rest van het team kunnen uiten.

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.