HOMEOPDRACHTTOEWIJZING • EXPERTLERAREN ALS CO-TEACHER

Expertleraren als co-teacher

Reflectievragen

  • Welke extra taken naast de onderwijsopdracht vervullen jullie leerkrachten nu?
  • Welke extra taken naast de onderwijsopdracht vormen een meerwaarde voor het leerkrachtenteam van jullie school?
  • Welke expertise is aanwezig in het leerkrachtenteam?
  • Welke expertise wordt momenteel onderbenut?
  • Hoe is het praktisch mogelijk om aan taakdifferentiatie te doen?

Randvoorwaarden

  • Er zijn leerkrachten bereid om als expertleerkracht aan de slag te gaan. Deze bereidheid wordt duidelijk wanneer leerkrachten worden betrokken en bevraagd bij opdrachttoewijzing.
  • Oriëntatie op leren: leerkrachten zijn bereid om te leren en zich professioneel te ontwikkelen.

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.