HOMEOPDRACHTTOEWIJZING • INSPELEN OP TALENTEN VAN LERAREN

Inspelen op talenten van leraren

Concreet betekent dit dat in vier leerjaren met een variërende groepsgrootte van 26 tot 30 kinderen één fulltime leerkracht staat die wordt ondersteund door een team-teacher voor 16 lestijden. Hierbij verdelen de twee leerkrachten de vakgebieden waarvoor zij eindverantwoordelijke zijn onder elkaar volgens hun talenten. Diegene die fulltime in de klas staat wordt als ‘anker’ van de klas gezien. Dit kan ook de minst ervaren leerkracht zijn indien de meest ervaren leerkracht iemand is die deeltijds werkt. De directie staat er ook op dat beide leerkrachten echt samen aan de slag gaan met de groep. Op die manier wil de directeur de talenten en interesses van leerkrachten aanspreken en tegelijk ondersteuning bieden in de grotere klassen. De opdrachttoewijzing wordt ook besproken met de leerkrachten in individuele gesprekken aan het einde van het schooljaar waarbij zij te kennen kunnen geven wat ze zien zitten. Zowel de directie als de leerkrachten benadrukken dat de verstandhouding of ‘klik’ wel belangrijk is tussen de twee leerkrachten bij team-teaching. Dit wordt ook in de individuele gesprekken besproken.

Reflectievragen

  • Hoe hebben jullie de talenten van leerkrachten binnen de school reeds in kaart gebracht en ingezet?
  • Hoe zouden jullie in de toekomst bij de opdrachttoewijzing nog meer rekening kunnen houden met de specifieke talenten van leerkrachten?

Randvoorwaarden

  • Er is een openheid binnen de school gecreëerd om over de specifieke competenties van leerkrachten te spreken en het team is bereid met deze specifieke competenties aan de slag te gaan. Dit is een noodzakelijke voorwaarde opdat leerkrachten een bepaalde opdrachttoewijzing niet als een voorkeursbehandeling gaan.

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.