HOMEOPDRACHTTOEWIJZING • MULTI-INZETBAARHEID

Multi-inzetbaarheid

Uit het interview met de leerkracht die de multi-inzetbare opdracht uitoefent, blijkt dat de leerkracht in kwestie zich gewaardeerd voelt door zowel de directeur als de mede-collega’s die de ondersteuning van de leerkracht in kwestie sterk waarderen. Deze multi-inzetbare opdracht wordt als het ware aanschouwd als een dankbare rol.

Reflectievragen

  • Wat is de meerwaarde van het werken met een multi-inzetbare opdracht op jullie school?
  • Welk leerkrachtenprofiel is nodig voor een multi-inzetbare opdracht binnen jullie school?

Randvoorwaarden

  • Er zijn geschikte leerkrachten in het team om een multi-inzetbare opdracht op te nemen.
  • Er zijn leerkrachten uit het team bereid om een multi-inzetbare opdracht uit te voeren. Deze bereidheid wordt duidelijk wanneer leerkrachten worden betrokken en bevraagd bij opdrachttoewijzing; met andere woorden wanneer we zien dat er leerkrachtparticipatie is met betrekking tot de opdrachttoewijzing.
  • Er is waardering in het team voor de leerkracht met een multi-inzetbare opdracht.

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.