HOMEPROFESSIONELE ONTWIKKELING • EEN BELEID OP NIVEAU VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

Een beleid op niveau van de scholengemeenschap

Reflectievragen

  • Op welke manier wordt nu al samengewerkt omtrent professionele ontwikkeling op scholengemeenschapsniveau?
  • Welke meerwaarde betekent een samenwerking op scholengemeenschapsniveau met betrekking tot professionele ontwikkeling voor deze school?
  • Hoe kan op scholengemeenschapsniveau rekening worden gehouden met strategische prioriteiten en noden van leraren bij het vormgeven van professionele ontwikkeling?

Randvoorwaarden

  • Er is sprake van een professionele leergemeenschap op school: er heerst een collaboratieve werkcultuur door systematische samenwerking en ondersteunende interacties.
  • Er is sprake van een structurele samenwerking op scholengemeenschapsniveau waar elke actor achter staat. Deze is bevorderend voor een strategische invulling van de personeelspraktijk professionele ontwikkeling, waarbij krachten worden gebundeld over alle scholen van de scholengemeenschap heen.

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.