bellon@ugent.be

  VIA WELK(E) KANAAL/KANALEN WILLEN WE REKRUTEREN EN WAAROM?

  • Welk rekruteringskanaal verkies ik? Waarom?
  • Binnen welke doelgroep gaan we zoeken? Via welk kanaal kan ik deze doelgroep het best bereiken?
  • Is het zinvol om via verschillende rekruteringskanalen kandidaten te zoeken? Waarom wel/niet?
  • Hebben we een overzicht van de kanalen die het meest succes hebben om een bepaalde doelgroep te bereiken?
  • Verkies ik onder bepaalde omstandigheden beter andere rekruteringskanalen?

  Er is keuze uit verschillende rekruteringskanalen waarlangs je kandidaten kunt rekruteren. Hieronder geven we een overzicht:

  Databank raadplegen

  Je kan als directeur zelf actief op zoek gaan naar geschikte kandidaten door verschillende databanken te raadplegen. Kandidaten die volgens jou voldoen, kan je vervolgens contacteren met de vraag of ze interesse hebben in de job.

  • Databank van de school
   Spontane sollicitaties die binnenkomen op jouw school, kan je bijhouden in een soort databank. Op het moment dat je op zoek bent naar kandidaten, kan je deze spontane sollicitaties raadplegen en nagaan of er kandidaten tussen zitten die voldoen aan het profiel dat je voor ogen hebt. Daarnaast kunnen stagiairs en interims ook mogelijks een bron zijn aan kandidaten. Je kan de namen en gegevens van goede stagiairs en interims bijvoorbeeld bijhouden in een bestand zodat je hen later – indien er een opdracht vrij is – kunt contacteren.

  Indien je meer informatie wil raadplegen over hoe je een databank op jouw school kunt vormgeven, klik dan hier

  • Databank van de scholengemeenschap
   Spontane sollicitaties kunnen ook op het niveau van de scholengemeenschap bijhouden worden. Deze databank wordt samengesteld aan de hand van kandidaten die in de scholen of rechtstreeks via de scholengemeenschap solliciteren.  Het kan hierbij gaan om een ruime databank die alle leerkrachten opneemt die bij de scholengemeenschap solliciteerden. Er kan echter ook geopteerd worden voor een ranking van reeds geselecteerde leerkrachten. Scholengemeenschappen houden in dit geval selectiegesprekken in functie van een wervingsreserve. Tot slot kan de databank van de scholengemeenschap ook aangevuld worden met lijsten van afgestudeerde leerkrachten die via de hogescholen verkregen worden.
  • Databank van de koepel
   De koepel waartoe je school behoort, kan ook dienen als rekruteringskanaal. Indien je directeur bent van een Gemeenschapsschool, dien je eerst te kijken in de centrale databank van het GO! of er nog geschikte kandidaten zijn. Indien je directeur bent van een vrije school, kies je zelf of je een beroep doet op de databank van je koepel.
  • Databank van de VDAB
   Werkzoekende leerkrachten kunnen zichzelf registeren op de website van de VDAB waardoor ze opgenomen worden in de databank. Je kan als directeur vervolgens zelf op zoek gaan naar geschikte kandidaten in deze databank en contact met hen opnemen.
  • Regionale databank
   Sommige basisscholen beschikken over de mogelijkheid om beroep te doen op een regionale databank zoals ‘jobs op school’ om kandidaten te rekruteren. Leerkrachten kunnen zich op deze databank registreren. In de hogescholen worden jonge studenten gestimuleerd om zich te melden.
  • Lijsten van afgestudeerden van de lerarenopleiding
   Je kan bij de instellingen (in de buurt) die een lerarenopleiding aanbieden, een lijst opvragen van de afgestudeerde leerkrachten. Op die manier hebben je zicht op de nieuwkomers op de arbeidsmarkt die werkzoekend zijn. Leerkrachten die voldoen aan jouw profiel, kan je vervolgens contacteren.

   

  Vacature online plaatsen

  Je kan ervoor opteren om een vacature online te plaatsen. Kandidaten die geïnteresseerd zijn, kunnen vervolgens contact opnemen met jou en solliciteren voor de job.

  • Vacature op website VDAB
   Je beschikt als school over de mogelijkheid om vacatures online te plaatsen op de website van de VDAB. Op die manier kan je een zeer grote groep werkzoekende leerkrachten bereiken.
  • Vacature op website school/scholengemeenschap
   Indien je een vacature online plaatst op de website van jouw school of scholengemeenschap, bereik je een meer select publiek. Kandidaten dienen specifiek deze website te bezoeken alvorens ze de vacature kunnen terug vinden. Kandidaten hebben wel reeds interesse getoond naar jouw school of scholengemeenschap toe.
  • Vacature op website stad/gemeente
   Stedelijke en gemeentelijke scholen kunnen vragen aan hun schoolbestuur (dit is de stad of het gemeente) om een vacature online te plaatsen op hun website.
  • Vacature op sociale media
   Je kan ervoor opteren om kandidaten te rekruteren via sociale media zoals bijvoorbeeld Facebook. Houd er wel rekening mee dat dit een heel ruim medium is dat zichtbaar is voor een zeer ruim publiek. Het is dus belangrijk om voorzichtig te werk te gaan.

  “Wij gebruiken bijvoorbeeld ook Facebook om mensen te rekruteren. Dat heeft voor- en nadelen, het voordeel is dat dat heel veel mensen bereikt, het nadeel is dat als dezelfde leerkracht weer ziek is, dat mensen dat dan ook zien.”

  Voor meer informatie en voorbeelden over hoe je een vacature kunt opstellen, klik hier.

  Beroep doen op professionele/persoonlijke contacten

  • Centrale dienst scholengemeenschap
   De scholengemeenschap kan een centrale dienst voorzien waarbij de directeurs van hun scholen kunnen informeren of er nog leerkrachten beschikbaar zijn. Het gaat hier om leerkrachten die reeds binnen de scholengemeenschap werkten of die deeltijds werken.
  • Collega-directeurs
   Je kan informeren bij je collega-directeurs (zowel binnen als buiten de scholengemeenschap) of ze nog potentiële kandidaten kennen. Eventuele tips en suggesties kunnen je verder op weg helpen.
  • Lerarenteam en vrienden/kennissenkring
   Je kan via je eigen lerarenteam of via je eigen vrienden- en kennissenkring trachten kandidaten te rekruteren. Je brengt deze personen dan op de hoogte van een eventuele vacature (nu of in de toekomst) met de vraag om eventuele tips of suggesties door te geven.

  Intern team
  Je dient niet altijd via externe kanalen kandidaten te rekruteren. Je kan ook binnen het eigen lerarenteam nagaan of er nog goede kandidaten ter beschikking zijn. Indien er vacatures voor korte vervangingen zijn, is dit des te meer het geval. Bovendien kan het een voordeel zijn dat interne leerkrachten de school reeds kennen en weten hoe alles er aan toe gaat.

  Wil je meer lezen over de verschillende rekruteringskanalen? Heb je nood aan enkele praktijkvoorbeelden? Klik dan hier.

  Back to Top