HOMEWAARDERING EN BELONING • EEN “STOEFBOEKJE” BIJHOUDEN

Een “stoefboekje” bijhouden

Reflectievragen

  • Hoe wordt er momenteel gelet op positieve kenmerken van individuele leerkrachten en hoe worden die gecommuniceerd aan hen?
  • In welke mate is het bijhouden van een notaboekje voor complimenten een voordeel?

Randvoorwaarden

  • Er is sprake van transformationeel leiderschap. Transformationeel leiderschap betekent onder andere dat de directeur motivatie en engagement teweegbrengt bij het leerkrachtenteam. Concreet hecht de directeur hier belang aan de motivatie van leerkrachten en waardeert ze. De directeur heeft dan ook de reflex om een notaboekje aan te vullen met complimenten over de leerkrachten.

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.