HOMEWAARDERING EN BELONING • EXTRA VERANTWOORDELIJKHEDEN OP BASIS VAN SPECIFIEKE COMPETENTIES

Extra verantwoordelijkheden op basis van specifieke competenties

Reflectievragen

  • Welke mogelijkheden tot taakdifferentiatie zijn er bij jullie op school?
  • In welke mate heeft jullie school nood aan taakdifferentiatie?
  • Hoe kan je leerkrachten compenseren voor het opnemen en uitvoeren van een nieuwe taak?
  • In welke mate zijn leerkrachten bereid om aan taakdifferentiatie te doen en extra verantwoordelijkheid op te nemen?

Randvoorwaarden

  • Er is sprake van een professionele leergemeenschap waarbij sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid op school waardoor leerkrachten bereid zijn om bepaalde taken op te nemen.
  • De school benut BPT-uren om leerkrachten deels te compenseren voor de extra taken die zij opnemen.

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.