HOMEWAARDERING EN BELONING • WAARDERING VOOR… MAAR OOK DOOR HET TEAM

Waardering voor… maar ook door het team

Voor waardering voor en door het team is er ook aandacht in een andere Oost-Vlaamse secundaire school. Deze school stelt voorop een warme school te willen zijn en dit zowel voor leerlingen als leerkrachten. Recent is hiertoe een team samengesteld dat het beleid hierrond vormgeeft en concrete acties onderneemt om dit in de praktijk te brengen. Dit team wordt het ‘warm team’ genoemd en bestaat uit teamleden die zich hiervoor vrijwillig opgeven. De directeur zit hier zelf niet in, maar laat het team zelfstandig aan de slag gaan. Het team toetst af en toe een aantal zaken af bij de directie. Hun verslagen zijn ook te raadplegen via het digitaal platform van de school. Dit kadert ook binnen het streven naar zelfsturende teams in de schoolwerking.

Het ‘warm team’ kreeg aan het begin doelstellingen mee waarover zij per schooljaar rapporteren welke zijn bereikt en op welke manier. Eén van die doelstellingen is inzetten op het welbevinden van de leerkrachten in de school. Hiertoe ondernamen zij verschillende acties: er is een vaatwasmachine aangekocht voor de leraarskamer, de leraarskamer is gezelliger ingericht, er kwam een apart werklokaal waar leerkrachten in stilte kunnen werken, structureel worden bloemen voorzien voor collega’s die uitvallen… Daarnaast zet het warm team ook maximaal in op de betrokkenheid van leerkrachten door bijvoorbeeld de visie omtrent de warme school interactief en op verschillende manieren te bespreken op personeelsvergaderingen. Een voorbeeld is om artikels over warme scholen verschenen in Klasse en Humo door te nemen en goeie acties aan te duiden. Vervolgens treden ze in gesprek omtrent de goed bevonden acties.

Reflectievragen

  • In welke mate wordt het welbevinden van het schoolteam gemonitord?
  • Welke acties worden ondernomen met betrekking tot welbevinden?
  • Wat is het voordeel van een werkgroep die instaat om de nodige waardering van het schoolteam te verwezenlijken op jullie school?

Randvoorwaarden

  • Gedeeld leiderschap en leerkrachtenparticipatie: de directeur delegeert naar een werkgroep en laat leerkrachten op die manier participeren aan deze personeelspraktijk.
  • De directeur streeft collectieve verantwoordelijkheid na op het vlak van welbevinden. Dit betekent dat het volledige team welbevinden monitort.

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.