bellon@ugent.be

  onderzoeksgroep

  WELKOM

  Deze reflectietool is bedoeld om scholen en hun leidinggevenden te ondersteunen bij het vormgeven van een sterk aanwervingsbeleid en opdrachttoewijzingsbeleid voor leerkrachten. We willen u een handleiding aanbieden om te reflecteren over uw eigen praktijk. Aan de hand van enkele reflectievragen kan er enerzijds nagedacht worden over de keuzes die u maakt binnen uw huidig beleid. Anderzijds kunnen de praktijkvoorbeelden en vaststellingen uit onderzoek u ook andere opties doen overwegen wat u mogelijks tot meer doordachte beslissingen kan brengen.

  Dit instrument is géén stappenplan dat u stapsgewijs tot dé oplossing brengt. Het is niet de bedoeling om een blauwdruk weer te geven van het ideale personeelsbeleid op een school. Dit is niet mogelijk. Personeelsbeleid is een complex en moeilijk proces dat beïnvloed wordt door verschillende factoren. Elke school en dus elk schoolbeleid wordt beïnvloed door zijn eigen context en de mogelijkheden en beperkingen die dit met zich meebrengt.

  Ga direct aan de slag

  Kies een personeelspraktijk en navigeer doorheen de verschillende vraagstellingen.

  REFLECTIETOOL

  Aanwerving en opdrachttoewijzing zijn twee personeelspraktijken die deel uitmaken van een overkoepelend personeelsbeleid. Personeelsbeleid in onderwijs bestaat uit verschillende strategische praktijken waaronder aanwerving, opdrachttoewijzing, aanvangsbegeleiding, evaluatie, professionalisering en waardering. Voor elk van deze praktijken kan er een beleid gevoerd worden waarbij er strategische beslissingen gemaakt worden die het functioneren van een organisatie op lange termijn beïnvloeden en met aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden van leerkrachten. Indien u meer info wilt over strategisch personeelsbeleid, kan u deze hier vinden.

  Deze reflectietool focust enkel op aanwerving en opdrachttoewijzing. Indien u ook meer wil weten over een andere personeelspraktijk, klik deze dan aan in de bovenstaande figuur.

  ONDERZOEKSTEAM

  Karen De Coninck

  Karen De Coninck (onderzoeker)

  geertdevos

  Elke Staelens (onderzoeker)

  Dit onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Prof. Dr. Geert Devos en Dr. Melissa Tuytens. De onderzoekers waren Elke Staelens en Karen De Coninck.

  Back to Top