Strategisch waarderen en belonen betekent dat de school aandacht heeft voor zowel het complimenteren als het vieren van het succes (1) van individuele leerkrachten en dat (2) van (groepen van) leraren die zich inzetten om het strategisch beleid van de school te doen slagen.

Voorbeelden uit het inspiratierapport

WAARDERING VOOR… MAAR OOK DOOR HET TEAM

EEN “STOEFBOEKJE” BIJHOUDEN

EXTRA VERANTWOORDELIJKHEDEN OP BASIS VAN SPECIFIEKE COMPETENTIES

PERSONEELSVERGADERING ALS MOGELIJKE TOOL VOOR WAARDERING

Heeft u vragen of bedenkingen? Aarzel dan niet en stuur ons uw mening.