Welkom

De tool stimuleert wel tot nadenken over het te voeren personeelsbeleid en verschaft inspirerende voorbeelden om uw praktijk te verrijken. We geven in onderstaand filmpje al wat meer praktische voorbeelden van hoe strategisch-ontwikkelingsgericht personeelsbeleid in de praktijk kan worden gebracht.

U hebt met deze reflectietool met andere woorden een handleiding om te reflecteren over uw eigen praktijk. De reflectievragen doen u dieper nadenken over de keuzes die u maakt binnen uw huidig beleid. De praktijkvoorbeelden en vaststellingen uit onderzoek kunnen u daarnaast andere opties doen overwegen. We hopen u zo te helpen om doordachte beslissingen te nemen omtrent uw personeelsbeleid.

Tot slot staan we nog even stil bij de meerwaarde van strategisch-ontwikkelingsgericht personeelsbeleid voor u en uw team.

Reflectietool

Personeelsbeleid in onderwijs bestaat uit verschillende strategische personeelspraktijken: (1) rekrutering en selectie, (2) opdrachttoewijzing, (3) leerkrachtevaluatie, (4) professionele ontwikkeling en (5) waardering en beloning. Voor elke personeelspraktijk kan een beleid worden gevoerd waarbij strategische beslissingen worden gemaakt. Strategische beslissingen zijn beslissingen die rekening houden met de doelstellingen van de school én de individuele noden van de leerkrachten. Deze beslissingen beïnvloeden op lange termijn het functioneren van een organisatie en hebben aandacht voor de ontwikkelingsmogelijkheden van leerkrachten. Meer informatie over wat een strategisch personeelsbeleid inhoudt, vindt u hier.

REKRUTERING
& SELECTIE

OPDRACHTTOEWIJZING

PROFESSIONELE ONTWIKKELING

LEERKRACHTEVALUATIE

WAARDERING
& BELONING

We gingen op bezoek in twee scholen om na te gaan hoe zij vormgeven aan het strategisch-ontwikkelingsgericht personeelsbeleid in hun school. Deze scholen nemen ons mee in hun verhaal en dit start uiteraard met hun strategische planning. Ze leggen graag aan ons uit waar zij voor staan en waar zij op inzetten in volgende videofragmenten. Benieuwd hoe ze de verschillende personeelspraktijken strategisch-ontwikkelingsgericht invullen? Die info vindt u via bovenstaande linken!

Over deze reflectietool

SONO is door de Vlaamse Regering erkend als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor de periode 2016-2020. Julie Droissart stond verder mee in voor de valorisatie van het onderzoek.

Heeft u vragen of bedenkingen? Aarzel dan niet en stuur ons uw mening.