Welkom

De tool stimuleert wel tot nadenken over het te voeren personeelsbeleid en verschaft inspirerende voorbeelden om uw praktijk te verrijken.

U hebt met deze reflectietool met andere woorden een handleiding om te reflecteren over uw eigen praktijk. De reflectievragen doen u dieper nadenken over de keuzes die u maakt binnen uw huidig beleid. De praktijkvoorbeelden en vaststellingen uit onderzoek kunnen u daarnaast andere opties doen overwegen. We hopen u zo te helpen om doordachte beslissingen te nemen omtrent uw personeelsbeleid.

Reflectietool

Personeelsbeleid in onderwijs bestaat uit verschillende strategische personeelspraktijken: (1) rekrutering en selectie, (2) opdrachttoewijzing, (3) leerkrachtevaluatie, (4) professionele ontwikkeling en (5) waardering en beloning. Voor elke personeelspraktijk kan een beleid worden gevoerd waarbij strategische beslissingen worden gemaakt. Strategische beslissingen zijn beslissingen die rekening houden met de doelstellingen van de school én de individuele noden van de leerkrachten. Deze beslissingen beïnvloeden op lange termijn het functioneren van een organisatie en hebben aandacht voor de ontwikkelingsmogelijkheden van leerkrachten. Meer informatie over wat een strategisch personeelsbeleid inhoudt, vindt u hier.

REKRUTERING
& SELECTIE

OPDRACHTTOEWIJZING

PROFESSIONELE ONTWIKKELING

LEERKRACHTEVALUATIE

WAARDERING
& BELONING

Over deze reflectietool

SONO is door de Vlaamse Regering erkend als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor de periode 2016-2020. Julie Droissart stond verder mee in voor de valorisatie van het onderzoek.

Heeft u vragen of bedenkingen? Aarzel dan niet en stuur ons uw mening.