Het selectieproces wordt als een zeer bepalende stap gezien voor de kwaliteit van een organisatie en is zeker geen gemakkelijke stap. Binnen een bepaald tijdsbestek zicht krijgen op de geschiktheid van de kandidaat is immers niet evident.

Het rekruteren en selecteren van kandidaten gebeurt het best op een strategische manier. Bij strategisch rekruteren en selecteren houd je enerzijds rekening met het strategisch beleid van de school en anderzijds met de individuele noden en wensen van kandidaten. Er wordt met andere woorden nagegaan of een leerkracht past binnen de school, maar ook hoe een leerkracht zichzelf ziet binnen de school.

Voorbeelden uit de praktijk

PROACTIEF REKRUTEREN

PROEFPERIODE MET
NIET-INGEVULDE
VERVANGINGSEENHEDEN

KRACHTEN BUNDELEN

Heeft u vragen of bedenkingen? Aarzel dan niet en stuur ons uw mening.