Opdrachttoewijzing is echter veel meer dan dat. Binnen een school dienen bestaande opdrachten bijvoorbeeld om diverse redenen strategisch te worden gewijzigd. Bij een strategische opdrachttoewijzing en opdrachtwijziging wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met (1) de noden en wensen van leerkrachten en (2) het strategisch beleid van de school.

Voorbeelden uit de praktijk

INSPELEN OP TALENTEN VAN LERAREN

MULTI-INZETBAARHEID

EXPERTLERAREN ALS CO-TEACHER

Heeft u vragen of bedenkingen? Aarzel dan niet en stuur ons uw mening.