Bijgevolg zijn schoolleiders essentiële actoren diehet rechtstreeks contact garanderen tussen schoolverantwoordelijken, leerkrachten, leerlingen en ouders. Scholen opereren evenwel niet in een vacuüm. Schoolbeleid kan alleen optimaal worden ontwikkeld indien dit wordt gekaderd binnen een regionaal en nationaal onderwijsbeleid. In ons onderzoek belichten we dan ook zowel beleid op schoolniveau als op regionaal en nationaal niveau.

Leden onderzoeksgroep

Geert Devos
Melissa Tuytens
Eva Vekeman
Lore Bellemans
Julie Droissart
Maxime Moens
Pieter Flamand
Lyssa Pauwels

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.