HOMELEERKRACHTEVALUATIE • TAKEN VERDELEN

Taken verdelen

Hierbij zet de directeur wat klasbezoeken betreft vooral in op tijdelijke leerkrachten en op die ervaren leerkrachten waar zich een nood voordoet. Functioneringsgesprekken worden wel jaarlijks met alle leerkrachten gevoerd waarin de persoonlijke ontwikkelingsnoden aan bod komen.

Reflectievragen

  • In welke mate is er sprake van gedeeld leiderschap op school in functie van formatieve leerkrachtevaluatie of coaching?
  • Wie zou in de school ingeschakeld kunnen worden voor formatieve leerkrachtevaluatie of coaching?

Randvoorwaarden

  • Er is sprake van onderwijskundig leiderschap dat wordt gekenmerkt door een sterke onderwijskundige sturing en een ondersteuning van het team enerzijds en gedeeld leiderschap anderzijds. Concreet definieert de directeur de schoolmissie, volgt de directeur het leerplan en promoot de directeur een positief schoolklimaat. De verantwoordelijkheden hierbij worden gedeeld met andere leidinggevenden of leerkrachten in het team in het licht van gedeeld leiderschap.

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.