HOMEPROFESSIONELE ONTWIKKELING • INZETTEN VAN COLLEGA-LEERKRACHTEN

Inzetten van collega-leerkrachten

In plaats van externe sprekers uit te nodigen, organiseerde ze al een markt met doorschuifsysteem waarbij collega’s elkaars standen bezoeken om van elkaar te leren. Daarnaast hecht de directeur ook belang aan het volgen van vormingen door leerkrachten volgens hun individuele noden en wil ze dit zeker faciliteren. Ze zet leerkrachten ook actief aan om de vormingen te delen met de collega’s van hun vakgroep.

Reflectievragen

  • Hoe wordt expertise in functie van strategische prioriteiten tussen de leerkrachten onderling gedeeld?
  • Wat is de meerwaarde van teamoverleg voor mijn team en het schoolbeleid?
  • Hoe valt de samenwerking tussen de leerkrachten op school te omschrijven?

Randvoorwaarden

  • Er is sprake van een professionele leergemeenschap op school: er heerst een collaboratieve werkcultuur door systematische samenwerking en ondersteunende interacties. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een gedeprivatiseerde praktijk: de leerkrachten delen hun lespraktijk en laten collega’s toe in hun klas.

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.