HOMEPROFESSIONELE ONTWIKKELING • MENTOR-COACH TEAM

Mentor-coach team

Ten derde wordt er sterk samengewerkt met de pedagogische begeleiding in functie van het ondersteunen van nieuwe personeelsleden. Zowel de directeur als de bevraagde leerkrachten geven aan minstens een keer per jaar bezoek te krijgen van de pedagogische begeleider. De pedagogische begeleider voert een aangekondigd klasbezoek uit en overloopt nadien samen met de leerkracht in kwestie en de directeur wat zijn / haar bevindingen zijn bij de geobserveerde les. Achteraf wordt gevraagd aan de leerkrachten om een reflectieverslag op te stellen omtrent dit klasbezoek en de nabespreking. Hoewel leerkrachten dit bezoek als beoordelend ervaren en ze hier vaak de nodige stress rond hebben, geven ze aan steeds iets te kunnen opsteken uit zo’n gesprek.

Ten vierde worden enkele professionele ontwikkelingsinitiatieven verplicht voor nieuwe personeelsleden. Zo moeten nieuwe personeelsleden deelnemen aan verplichte vak-bijeenkomsten. Diegene die voor het eerst lesgeven dienen een sessie voor beginnende leerkrachten te volgen die wordt georganiseerd vanuit de pedagogische begeleiding.

Het aanvangsbegeleidingstraject binnen deze school kent een ondersteunend karakter. Dit wordt door de leerkrachten bevestigd. De leerkrachten gaan er wel van uit dat zaken die coördinatoren opmerken mogelijk worden doorgegeven aan het directieteam. In de onthaalbrochure en de interviews wordt verder transparant en duidelijk gecommuniceerd dat de evaluatiegesprekken naar aanleiding van een klasobservatie door de pedagogische begeleiding en/of het directieteam mee in rekening worden genomen bij de evaluatie van nieuwe personeelsleden, naast het coachende karakter dat deze gesprekken uiteraard ook kunnen hebben.

Reflectievragen

  • Hoe worden beginnende leerkrachten op jullie school ondersteund bij het leren kennen van de strategische prioriteiten van de school?
  • Wat is het voordeel voor beginnende leerkrachten om te worden ondersteund door een team mentor-coaches?
  • In welke mate is het mogelijk om op jullie school een team mentor-coaches aan te stellen?

Randvoorwaarden

  • Voldoende gemotiveerde leerkrachten om een rol als mentor-coach op te nemen en om zich met andere woorden hiervoor ook professioneel te ontwikkelen.
  • Oriëntatie op leren: ‘bereidheid om te leren’ opwekken bij jonge en ervaren leerkrachten door voldoende leerkansen te bieden op school.
  • Er is sprake van een professionele leergemeenschap op school: er heerst een collaboratieve werkcultuur door systematische samenwerking en ondersteunende interacties.
  • Er is sprake van reflectieve dialoog: leerkrachten voeren reflectieve en diepgaande gesprekken omtrent hun praktijk.

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.