HOMEREKRUTERING EN SELECTIE • INVESTEREN IN INFORMATIERIJKE SELECTIEGESPREKKEN

Investeren in informatierijke selectiegesprekken

Tijdens het gesprek vertelt de schoolleider ook over de school; hij vindt het uiterst belangrijk dat leerkrachten weten voor welke school ze kiezen. Ze kunnen zo zelf een inschatting maken of de school iets voor hen zou kunnen zijn. Tijdens dit eerste gesprek wordt dus een duidelijke openheid gecreëerd om elkaar te leren kennen. De directeur vindt dit belangrijk omdat hij van mening is dat ook de kandidaat-leerkracht uiteindelijk zelf moet kiezen voor de school.

De directeur is zich bewust van het feit dat het voor het invullen van een vervanging niet evident is om dergelijke aanpak te hanteren. Toch worden de selectiegesprekken gezien als een investering die op lange termijn kan renderen. Als directeur moet je met andere woorden strategisch nadenken over hoe je potentiële kandidaten warm maakt om bewust bij jou op school aan de slag te gaan. Uit de verschillende gesprekken in de school blijkt dat deze aanpak ervoor zorgt dat mensen passen binnen de school en op die manier ook geneigd zijn om op de school aan de slag te blijven.

Hoewel een selectiegesprek heel wat interessante informatie oplevert, kan het ook misleidend zijn. Sommige kandidaten kunnen zich bijzonder goed verkopen, maar zijn daarom niet de beste leerkrachten. Tevens proberen sommige kandidaten je naar de mond te praten en zo een goede indruk te geven. Houdt dus altijd rekening met het feit dat een gesprek slechts een eerste indruk is. Je weet immers niet op basis van een gesprek hoe iemand voor de klas zal presteren. Denk goed na over welke vragen je zal stellen en over hoe je het gesprek zal aanpakken. Alternatieve mogelijkheden om informatie te verzamelen over een kandidaat naast een selectiegesprek zijn een proefles voorzien,
referenties raadplegen of sociale media controleren.

Reflectievragen

  • Hoe wordt momenteel bij het selecteren van leerkrachten gepeild naar competenties die aansluiten bij de strategische doelen van de school?
  • In welke mate is er bij het selectiegesprek momenteel voldoende tijd voorzien om ook de werking van de school en de visie van de school toe te lichten aan de kandidaat-leerkracht en in te gaan op de vragen van de kandidaat-leerkracht?

Randvoorwaarden

  • De directeur is sterk vertrouwd met de schoolcultuur en de samenstelling van het lerarenteam
    (bv. parallelcollega’s, vakgroepen).
  • Er is sprake van transformationeel leiderschap. Transformationeel leiderschap betekent onder andere dat de directeur motivatie en engagement teweegbrengt bij het leerkrachtenteam. Hierbij aansluitend is er een duidelijke schoolvisie uitgewerkt die de directeur op een heldere manier kan toelichten aan kandidaat-leerkrachten.

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.