HOMEOPDRACHTTOEWIJZING • INSPRAAK VERSUS AFSPRAAK

Inspraak versus afspraak

De bevraagde leerkrachten secundair onderwijs bevestigen ook dat er enigszins rekening wordt gehouden met hun voorkeuren, zij het wel minder in vergelijking met de leerkrachten basisonderwijs. Verder zijn ze het noch eens noch oneens met de stelling dat ze hun opinie en gedachten kwijt kunnen tijdens het verdelen van de opdrachten en dat ze kunnen protesteren tegen de opdracht die ze krijgen. Leerkrachten blijven ook neutraal over de stelling dat leerkrachten die langer op de school werken, meer inspraak krijgen bij het toewijzen van leerkrachten. De stelling wordt dus niet ontkracht. Daarnaast zijn leerkrachten het eerder oneens met de stelling dat ze invloed hebben op de uitkomst van hun opdrachttoewijzing.

Reflectievragen

  • In welke mate is er nu sprake van inspraak van de leerkrachten met betrekking tot hun opdracht?
  • In welke mate worden beslissingen voorgelegd aan het leerkrachtenteam?
  • In welke mate wordt er rekening gehouden met het strategisch beleid bij het rekening houden met de individuele noden van de leerkracht met betrekking tot hun opdracht?

Randvoorwaarden

  • Er is sprake van een participatieve besluitvorming. Dit betekent dat de leerkrachten een mate van betrokkenheid vertonen in de besluitvorming binnen verschillende beleidsdomeinen. De leerkrachten hebben bijvoorbeeld inspraak in hun opdrachttoewijzing.
  • Er is sprake van transformationeel leiderschap. Transformationeel leiderschap betekent onder andere dat de directeur motivatie en engagement teweegbrengt bij het leerkrachtenteam.

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.