HOMEWAARDERING EN BELONING • PERSONEELSVERGADERING ALS EEN MOGELIJKE TOOL VOOR WAARDERING

Personeelsvergadering als een mogelijke tool voor waardering

Opvallend is dat de directeur de centrale missie en de daaraan gekoppelde waarden verschillende keren herhaalt tijdens de geobserveerde  personeelsvergadering en hierbij een beeldende taal gebruikt door aan de hand van foto’s en videomateriaal de visie van de school te representeren.
Uit de interviews met leerkrachten blijkt ook dat personeelsvergaderingen in deze school duidelijk worden aangegrepen om leerkrachten te motiveren door telkens de centrale missie en visie van de school te herhalen.

Personeelsvergaderingen inzetten als tool van waardering betekent in deze school echter niet dat leerkrachten niet op andere manieren erkenning krijgen voor hetgeen ze dagdagelijks doen voor de school en de leerlingen. Uit de interviews met leerkrachten blijkt dat leerkrachten (1) zich ook individueel gewaardeerd voelen door de mogelijkheden die de directeur aanbiedt voor professionele ontwikkeling en door de vrijheid die ze krijgen om zich voor bepaalde projecten te engageren, (2) ze het gevoel hebben dat naar hun noden wordt geluisterd (vb. in functie van opdrachttoewijzing) en (3) er een positieve sfeer wordt gecreëerd door de directeur waarin leerkrachten elkaar ook onderling waarderen. Daarnaast is het opvallend dat de verschillende geïnterviewde leerkrachten er ook op wijzen dat het persoonlijk contact met de directeur en zijn mondelinge waardering tijdens dit informeel contact een belangrijke bron van waardering is. In dit persoonlijk contact is het opvallend dat ook oog is voor het waarderen van individuele leerkrachten voor zaken die ze doen of betekenen in functie van het strategisch beleid van de school. De waardering die leerkrachten op verschillende manieren krijgen zorgt er dan ook voor dat ze zich goed voelen op school en een sterke betrokkenheid voelen tot de school.

Reflectievragen

  • Hoe proberen jullie een personeelsvergadering aangenaam in te kleden op jullie school?
  • In welke mate is er tijdens een personeelsvergadering op jullie school tijd en aandacht voor het uiten van de waardering voor het schoolteam?
  • In welke mate kan de geuite waardering worden verbonden met het strategisch beleid van de school?

Randvoorwaarden

  • Er is sprake van transformationeel leiderschap. Transformationeel leiderschap betekent onder andere dat de directeur motivatie en engagement teweegbrengt bij het leerkrachtenteam. Concreet maakt de directeur hier de tijd en heeft de directeur aandacht voor waardering van het schoolteam tijdens personeelsvergaderingen.
    • Het welbevinden van leerkrachten maakt deel uit van de strategische planning van de school, welke onder andere op personeelsvergaderingen wordt besproken.

Download of vraag hier gratis het volledige inspiratierapport aan.